Kiropraktik

BEHANDLING

Kiropraktik er behandling af kroppens led for at opnå korrekt og naturlig bevægelse.

Behandlingen består af en manuel påvirkning af et led med nedsat bevægelse. 
Behandlingen overskrider aldrig leddets naturlige bevægelsesmønster. I forbindelse med en kiropraktisk undersøgelse kontrolleres din hests/hunds skelet for korrekt bevægelse i alle led.

HVORNÅR ER DET BEHOV FOR KIROPRAKTIK?

Der kræves en grundig undersøgelse af dyrets bevægelse og generelle sundhed inden det kan afgøres om kiropraktik, kan afhjælpe eller medvirke til afhjælpning et eventuelt problem.

Ofte vil kiropraktik være en integreret del af en dyrlægebehandling, kombineret med f. eks. smertebehandling og/eller træningsprogrammer.

HVOR TIT SKAL MIN HUND/HEST BEHANDLES?

Behandlingsintervallet afhænger af den enkelte dyr.

HVAD SKAL DER SKE EFTER BEHANDLINGEN?

Den vigtigste filosofi i kiropraktik er ”Bevægelse er liv”. 
Derfor er det vigtigt at din hund/hest ikke står stille efterbehandlingen. Dermed menes ikke at din hund/hest er klar til at genoptage sit normale arbejde lige med det samme, der vil derfor blive udarbejdet et genopstartsprogram for den enkelte dyr efter endt behandling. Det er vigtigt at dette program følges.

Vær også opmærksom på at kiropraktik anses for at være doping i visse sportsgrene. Behandlingerne bør derfor aldrig placeres samme dag som et stævne hvis dette er tilfældet.

ER DER BIVIRKNINGER?

I en del tilfælde vil hunden/hesten være øm i op til 10 dage efter behandlingen. Der kan ligeledes ses andre bivirkninger efter behandlingen, f. eks. diarre, træthed og pelsrejsning.

Er det første gang din hund/hest behandles kendes bivirkningerne ikke og det er derfor ikke anbefalelsesværdigt at placere behandlingerne tæt på stævner og lignende.