PRODUKTIONS DYR

Behandling af kvæg og svin

Til vore kunder med produktionsdyr kan vi tilbyde flere forskellige ordninger, kontakt os for en nærmere aftale om sundhedsrådgivning for netop din besætning.

KORT FORTALT KAN VI TILBYDE

  • Akutte besøg ved skader eller pludselig opstået sygdom
  • Rådgivningsaftaler, kvæg – både almindelig og ny sundhedsrådgivning
  • Rådgivningsaftaler, svin efter den almindelige sundhedsrådgivning

DEN ALMINDELIGE SUNDHEDSRÅDGIVNING (KVÆG OG SVIN)

Denne aftale type indeholder 12 årlige besøg, hvoraf mindst 8 foretages af besætningsdyrlægen. Besøgene foretages med 20 til 35 dages mellemrum. Ved hvert besøg skrives en besøgsrapport, desuden udfærdiges der årligt en statusrapport.

DEN NYE SUNDHEDSRÅDGIVNING

For mælkeproducerende besætninger: Aftalen indeholder 52 årlige besøg, medmindre der er færre end 50 køer i besætningen. (ved færre end 50 køer indeholder aftalen 12 årlige besøg). Ved 52 årlige besøg er intervallet 5 til 10 dage. Ved besøgene undersøges risikodyr, det vil sige nykælvere, kalve og køer før goldning. Er der færre end 5 kælvninger mellem to besøg, kan intervallet forlænges til maksimalt 15 dage.

INDBERETNING

Efter hvert besøg indberettes resultaterne fra de forskellige undersøgelser. Når en besætning indgår en aftale om en ny SR bliver det muligt at oprette besætningsdianoser med tilhørende sorteringsmanualer og behandlingsvejledninger. Når et eller flere dyr i besætningen rammes af en sygdom hvortil der er registeret en besætningsdianose, kan besætningsejeren eller den besætningsansvarlige selv påbegynde behandling af dyret eller dyrene.

FOR IKKE-MÆLKEPRODUCERENDE BESÆTNINGER

Her er der kun krav om 12 årlige besøg, men det er stadig muligt at oprette besætningsdianoser, hvor den besætningsansvarlige kan påbegynde behandling. For alle besætninger med ny SR udfærdiges der skriftlige kvartalsrapporter og en årlig statusrapport. I forbindelse med alle rådgivningsaftaler, giver de periodevise besøg os mulighed for løbende vurdering og optimering af besætningens sundhedstilstand. Sidst men ikke mindst bliver mulighederne for receptordinering af medicin til besætningsdyrene bredere.
ADRESSE

Skadevej 6
8765 Klovborg
CVR: 35509011

Åbningstider

Mandag - Fredag
07.30 - 17.00

Samarbejde
FØLG OS